Bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong Tuần du lịch 2024