Bùng nổ cùng Đại nhạc hội EDM và pháo hoa quốc tế ngày 12/7