Lắng đọng và ngọt ngào với nhịp đập Pop Ballad ngày 6/7 và 7/7