“Quẩy cực đỉnh” tại nhịp đập Rap & Hip Hop ngày 8/7 và 9/7