“Cháy hết mình” cùng nhịp đập Rock ngày 13/7 và 14/7