Hơn 1.000 nhà đầu tư đổ về Regal Legend trong ngày khởi công chung cư cao cấp Regal Residence Luxury