Khai mạc Lễ hội ẩm thực và âm nhạc quốc tế tại Regal Legend