Regal Legend đón gần 35.000 lượt khách trong Nhịp đập Rap & Hip Hop