Regal Residence Luxury bên biển sở hữu lâu dài – hàng “hiếm có khó tìm” tại thành phố Đồng Hới