Sức hút từ 53 căn hộ độc bản bên biển Regal Residence Luxury tại trung tâm mới Đồng Hới