Một điểm đến
giải trí toàn cầu

Đại nhạc hội quốc tế và Countdown chào năm mới – Mùa 1