Bộ ba phố đi bộ tại Regal Legend và những tín hiệu đáng mừng cho kinh tế đêm Quảng Bình