Bộ ba phố đi bộ tại Regal Legend và những tín hiệu đáng mừng cho kinh tế đêm Quảng Bình

14.05.2024
Nhằm thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế đêm Quảng Bình, Regal Group đã đưa các tuyến phố đi bộ tại Regal Legend giai đoạn 1 vào hoạt động với những tiện ích đẳng cấp quốc tế phục vụ du khách toàn cầu.