Vì sao nói hoàn thiện một căn nhà tại Regal Legend bằng mười căn nhà thông thường?