Một điểm đến
giải trí toàn cầu

Legend Sea Walk

Legend Sea Walk

Legend Sea Walk - Regal Legend
Tổ hợp thể thao biển 6000 m2 lớn nhất miền Trung